Provozováno na realitním systému Realman

Realitní kancelář

Kolik zaplatím za zprostředkování realitní kanceláři?

Na toto existuje více odpovědí.

V případě, že nemovitost poskytujete k pronájmu, či prodeji, tak nehradíte NIC. Vše je financováno ze strany zájemce o nemovitost, tedy platí kupující, popřípadě podnájemník.
V případě, že nemovitost sháníte, tak platíte provizi realitní kanceláři. Proč si bere kancelář provizi za zprostředkování? Nejedná se o částku, kterou Realitní Kancelář chce jen pro sebe, ale jedná se o náklady spojené s inzercí za pomocí internetu, novin, tištěných inzercí ve městě, zprostředkování právního servisu, jednání s bytovými družstvy, katastry a bankami.

 

Jaké daně budu platit při prodeji nemovitosti?

U prodeje jakékoli nemovitosti je nutností uhradit:

 

Daň z příjmů – 15%
Daň z převodu nemovitostí – 3% DO ROKU 2014 !!!
Daň se platí v případě osobního vlastnictví. 

 

Daň z převodu nemovitosti

Kdo je plátcem?

 

Tuto daň platí vždy prodávající, pokud není domluveno jinak.
Kupující je však zároveň ručitelem zaplacení této daně. V souvislosti s touto skutečností se doporučuje zavázat si prodejce k jistému uhrazení. Tato smlouva, ve které je vše ošetřeno, je k dispozici a je samozřejmostí její poskytnutí klientovi. 

 


Jaká je výše této daně?

 

Daň z převodu nemovitosti činí 3 % z prodejní či odhadní ceny prodávané nemovitosti. Vždy se hradí daň z částky, která je vyšší. Pokud tedy byt prodáte za vyšší cenu, než na kolik vám byla odhadnuta jeho cena, platíte daň z ceny za kterou byla nemovitost prodána.Platí to i naopak, tedy pokud je odhadnutá cena vyšší, než ta za kterou byla nemovitost prodána, platí se daň z odhadnuté ceny.

 


Do kdy se podává přiznání k dani z převodu nemovitostí a do kdy je nutné daň zaplatit?

 

Přiznání k dani z převodu nemovitosti musí poplatník daně podat do třech měsíců od konce měsíce, ve kterém proběhl zápis do katastru nemovitostí (příklad: zápis proběhne 15. září, přiznání musíte podat do konce prosince). Přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož místní příslušnosti se nemovitost nachází.
Ve stejném termínu, ve kterém je poplatník povinen podat přiznání, musí také daň zaplatit !!!

 


Daň z příjmu

 

Daň z příjmu fyzických osob činí 15 %. 
Osvobození od daně z příjmů je poplatník v případě, že

 

  • v prodávaném rodinném domě, bytě bydlel bezprostředně před prodejem a získané peníze použije na uspokojení své bytové potřeby; přičemž lhůta pro koupi nového domu, bytu je stanovena do konce roku následujícího po roce, ve kterém dům, byt prodal

  • v prodávaném rodinném domě, bytě bydlel bezprostředně před prodejem déle než dva roky

  • pokud v prodávaném rodinném domě, bytě sice nebydlel, ale vlastnil ho déle než pět let (osvobození od daně z příjmů se při splnění této podmínky vztahuje i na jiné nemovitosti než je rodinný dům anebo byt).

 

2023 © NOVÝ DOMOV Complete s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman